Trommens kraft

Som musiker og musiklærer i Nairobi har Reagan brugt trommens kraft til at styrke selvværet, selvtilliden og evnen til at samarbejde hos sine elever ved hjælp af de kenyanske rytmer. Gennem arbejdet med gadebørn og unge fra Nairobis slum har han udviklet et program, der gennem undervisning i perkussion hjælper med til at opbygge robusthed overfor sociale problemer og udfordringer i dagligdagen. Trommespillet øger evnen til åbenhed, styrker samværsfølelsen og tjener samtidig som middel til at give udtryk for vrede for derigennem at genvinde selvkontrol og åbne op for den indre motivation. Færdighederne i trommespil giver på den måde eleverne en mulighed for positiv selvudfoldelse.

Workshoppens indhold

Reagan vil undervise I de oprindelige Østafrikanske tromme- og perkussionrytmer så som Karachuonyo, Baganda, Madengwe, Chakacha og Rumba.

Gennem disse rytmer og al deres positive energi skabes en tilstand af indre balance og fokus og derigennem åbnes op for øget koncentration og positiv selvudfoldelse.
Workshoppen kan, udover at være et kreativt afbræk fra hverdagen, være en hjælp til at udvikle team-building og kommunikationsfærdigheder samt hjælpe med til løse op for muskelspændinger og give fornyet energi.

Program for workshoppen. Max. 12 deltagere

Varighed 2 timer.

  • Velkomst og introduktion
  • Opvarmning
  • Åndedrætsøvelser
  • Hvordan sidder man, når man spiller, så energien bevares
  • Rytme- og klangteknik
  • Kropsligt og mentalt fokus
  • Rytmekoordination og kommunikation
  • Groove