Kulturudveksling

Kulturudvekslingsprogrammer

M-Tafsiri Africa arrangerer også kulturudveksling i Kenya for musikere, kunstnere, skoler og institutioner fra udlandet. Dette sker for at disse kan lære af kunsten i Kenya og påvirke den positivt, samt lære en holistisk tilgang til musikudøvelse, undervisning og træning af sårbare børn og unge, som er socialt og emotionelt belastede og hjælpe dem med at opbygge standhaftighed og motivation som en metode til at imødekomme deres basale behov.

Studerende og frivillige fra udlandet på besøg i Kenya på et udvekslings program med M-Tafsiri Africa.
Studerende og frivillige fra udlandet på besøg i Kenya på et udvekslings program med M-Tafsiri Africa.